31 MEI WERELD NIET ROKEN DAG : ‘TABACCO BREAKS HEARTS’

31 mei wordt weer wereldwijd aandacht besteed aan de ‘Wereld Niet Roken Dag’. Deze dag werd in 1987 in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO) om meer aandacht te vragen voor de gevaren van roken. In vergelijking met de vijftiger jaren, toen in Nederland meer dan 60 % van de volwassen bevolking rookte was het aantal rokers ook toen wel al in de westerse landen gedaald, maar zeker ook toen nog hoog. In Nederland rookte toen nog 37%. Sinds die 31 jaar zakt het aantal rokers in westerse landen gestaag. Nu is dat in Nederland zo’n 25 %. Een mooi daling, Maar ook nu sterven nog steeds vele mensen als gevolg van het roken. De rokers van nu, die blijven roken hebben 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan een door het roken veroorzaakte ziekte. Dus ook nu nog genoeg reden om hier bij stil te staan.

Wat is het thema

Ieder jaar wordt er aan deze belangrijke dag een thema gekoppeld. Vorig jaar was dat ‘plain packaging’.( ‘Plain packaging’ staat voor een beleid waarbij sigaretten alleen verkocht mogen worden in neutrale verpakking. Voor tabaksfabrikanten is het sigarettenpakje een belangrijke marketing tool.) Dit jaar is de focus gericht op de relatie tussen hartfalen en roken, onder de naam “Tabacco Breaks Harts”. De campagne moet meer bewustzijn te creëren over het feit dat er een sterk verband is tussen tabak en hart- en andere cardiovasculaire aandoeningen (CVA), waaronder beroerte, die samen de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld zijn.
World No Tobacco Day 2018 valt samen met een reeks mondiale initiatieven die zijn gericht op het aanpakken van de tabaksepidemie en de gevolgen van de volksgezondheid, met name in het veroorzaken van de dood en het lijden van miljoenen mensen wereldwijd. Deze acties omvatten de door de WHO gesteunde Global Hearts- en RESOLVE-initiatieven, die tot doel hebben de sterfgevallen aan hart- en vaatziekten te verminderen en de zorg te verbeteren, en de derde Algemene vergadering op hoog niveau van de Verenigde Naties over de preventie en beheersing van niet-overdraagbare ziekten, die wordt gehouden in 2018.

Hart- en vaatziekten (CVD) doden meer mensen dan enige andere doodsoorzaak wereldwijd, en tabaksgebruik en tweedehands rookblootstelling dragen bij tot ongeveer 12% van alle sterfgevallen aan hart- en vaatziekten. Het gebruik van tabak is de tweede hoofdoorzaak van HVZ, na hoge bloeddruk.

De wereldwijde tabaksepidemie doodt meer dan 7 miljoen mensen per jaar, waarvan bijna 900 000 niet-rokers sterven aan het inademen van passief roken. Bijna 80% van de meer dan 1 miljard rokers wereldwijd woont in landen met een laag en middelhoog inkomen, waar de last van tabak-gerelateerde ziekten en de sterfgevallen het zwaarst is.

 

Acties

Haalbare acties en maatregelen die belangrijke doelgroepen, inclusief overheden en het publiek, kunnen nemen om de risico’s voor de gezondheidsschade aan het hart als gevolg van tabak te verminderen, zijn:
Hulp bieden om te stoppen met het roken ( voor iedereen vergoede ondersteuning, inclusief kort advies door zorgaanbieders );
Waarschuw voor de gevaren van tabak door eenvoudige/gestandaardiseerde verpakkingen en/of grote grafische gezondheidswaarschuwingen op alle tabaksverpakkingen in te voeren en effectieve anti-tabak tabaksgebruik en tweedehandsrook.
Voer uitgebreide verboden in op tabaksreclame, promotie en sponsoring; en
Verhoog de belasting op tabaksproducten, maak ze minder betaalbaar.

Ook in Nederland zijn er zeker nog door de overheid acties te ondernemen die de tabaksconsumptie zouden doen verminderen Vergoede hulp bij het stoppen met roken is er wel al in Nederland. Is Wereld-niet-Rokendag voor jou een aanleiding om te stoppen? Laat je informeren over de hulpmiddelen, ondersteuning en vergoeding door de zorgverzekeraar: Bel Stichting Stop Bewust: 088 5006600

Onderzoek

Gezondheidsonderzoek Caribisch Nederland: minder rokers, meer overgewicht
Eén op de zes inwoners van Caribisch Nederland rookt, één op de acht drinkt fors en ruim zes op de tien hebben overgewicht. De helft van de inwoners beweegt voldoende. Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder. Dit blijkt uit de Health Study die in 2017 in Caribisch Nederland is uitgevoerd.
Deze Health Study Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is door het RIVM samen met het CBS en de afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen van Bonaire, St. Eustatius en Saba uitgevoerd. De studie geeft inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking op de eilanden en in frequent voorkomende infectieziekten. Daarnaast is onderzocht of de bevolking goed beschermd is tegen de infectieziekten waartegen zij wordt ingeënt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Over die bescherming tegen infectieziekten wordt in het najaar gepubliceerd. Er hebben 1900 personen aan het onderzoek meegedaan.
Vergelijking met Europees Nederland
Vanwege methodologische verschillen zijn de resultaten van het gezondheidsonderzoek in Caribisch Nederland niet zuiver te vergelijken met de cijfers voor Europees Nederland. Wel kan geconcludeerd worden dat minder personen in Caribisch Nederland zelf roken. Daar staat tegenover dat niet-rokers beduidend vaker rook van anderen binnen krijgen dan in Europees Nederland (bij kinderen ligt dit percentage zelfs 4 keer zo hoog). Daarnaast komt ernstig overgewicht ruim twee keer meer voor in Caribisch Nederland dan in Europees Nederland.

Meer informatie over het artikel? Lees verder bij RIVM

RIVM

RIVM stapt uit internationale tabakscommissies vanwege invloed industrie
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stappen uit de commissies die internationaal advies uitbrengen over het meten van de hoeveelheid teer en nicotine in sigaretten. Volgens het RIVM is de invloed van de tabaksindustrie in de commissies te groot, waardoor de nadruk te weinig ligt op het beschermen van de volksgezondheid.

Lees verder bij Nos