Verslaving als Keus (deel 2)

Waar iemand wel of niet van houdt kan van het éne op andere moment wijzigen. Mensen veranderen nogal eens van mening over wat ze van iets vinden en daardoor ook van wat ze wel of niet willen. Een roker kan definitief besluiten om te stoppen met roken als zijn gedachten overheerst worden door het denken aan de negatieve gevolgen van het roken. Als hij eenmaal gestopt is en ervaart hoe het is om zonder de sigaret te leven kan het besluit plotseling veel minder definitief zijn. Hij mist het genoegen van het roken en het ongemak van de ontwenningsverschijnselen overheerst nu zijn gedachten. Dit kan leiden tot het besluit om weer te gaan roken. Meerdere theorieën wijzen op het feit…

Lees verder
pistool van de verslaafde

Verslaving als een keus (deel 1)

De meeste theorieën over verslaving en de bestrijding of het overwinnen van verslaving komen voort uit het idee dat aan het wel of niet gebruiken van een middel een beslissing ten grondslag ligt. In de loop der tijd is daar een grote verscheidenheid van visies uit voort gekomen. De ontwikkeling van deze zienswijze start met idee dat het gebruik van en middel berust op een rationeel keuze. Iemand neemt goed geïnformeerd een beslissing op basis van vaststaande voorkeuren. Latere visies gaan er van uit dat iemands voorkeuren niet zo stabiel zijn, ze zelfs van moment tot moment kunnen wijzigen. Ook zijn er binnen deze stroming, theorieën die laten zien dat er zaken kunnen spelen waardoor er een irrationele keus wordt…

Lees verder
Verslaving als een keus

Verslaving als aangeleerd gedrag

In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag wordt door menig verslavingsdeskundige gezien als aangeleerd gedrag. Er bestaan twee soorten leren. Klassieke conditionering, ofwel reflexmatig leren, en instrumenteel leren, je leert dan: als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Klassieke conditionering is de simpelste vorm van leren. Als baby ontwikkel je zo al reflexen. Een reactie wordt gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Zo leert een baby bijvoorbeeld dat als hij een flesje ziet, dat hij dan te drinken krijgt. Als reactie op het zien van het flesje begint hij al met zijn beentjes te trappelen. Een ander aangeleerd gedrag bij een peuter kan zijn dat hij begint te huilen als hij een hond ziet. In een…

Lees verder
In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag wordt door menig verslavingsdeskundige gezien als aangeleerd gedrag.