Waar zijn de grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide op gebaseerd?

Nu een groot aantal personen en rechtspersonen in een bestuursrechtelijke procedure eist dat de overheid maatregelen neemt tegen alle sigaretten die de wettelijke grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide overschrijden, rijst de vraag: Waar komen die wettelijke grenswaarden eigenlijk vandaan? Het antwoord is niet eenvoudig te geven. Gisteren dienden een groot aantal (rechts)personen een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om af te dwingen dat tabaksproducten die de wettelijke grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide overschrijden uit de winkels verdwijnen. De indieners zien deze stap als noodzakelijk, omdat zij van de overheid verwachten dat deze de gezondheid van de burger beschermt. TNCO-waarden Sinds 2004 mogen sigaretten die in Nederland en alle anderen EU-lidstaten worden verkocht per sigaret maximaal 10 mg teer…

Lees verder

Rokersidentiteit

De laatste weken staat dit onderwerp in de belangstelling door een promotie-onderzoek van psychologe Eline Meijer uit Leiden. Berichtgeving over dit onderzoek vind je in de andere nieuwsitems in deze nieuwsbrief. In dit artikel onze eigen visie op de rokersidentiteit. Mensen die nooit hebben gerookt hebben vaak het idee dat stoppen iets is dat je kunt doen door het alleen maar te willen. Ze zijn vaak van mening dat rokers niet flauw moeten doen als ze van het roken af willen komen. Ze larderen dat met uitspraken als: Je moet er gewoon geen meer opsteken Een beetje wilskracht en je bent er zo van af! Je kunt er simpelweg voor kiezen om het nooit meer te doen. Rokers weten wel…

Lees verder
rokersidentiteit

Verslaving als aangeleerd gedrag

In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag kan gezien worden als aangeleerd gedrag. Er bestaan twee soorten leren. Klassieke conditionering, ofwel reflexmatig leren, en instrumenteel leren, je leert dan: als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Klassieke conditionering is de simpelste vorm van leren. Als baby ontwikkel je zo al reflexen. Een reactie wordt gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Zo leert een baby bijvoorbeeld dat als hij een flesje ziet, dat hij dan te drinken krijgt. Als reactie op het zien van het flesje begint hij al met zijn beentjes te trappelen. Een ander aangeleerd gedrag bij een peuter kan zijn dat hij begint te huilen als hij een hond ziet. In…

Lees verder
Verslaving als aangeleerd gedrag

Verslaving als verlies van zelfcontrole

Verslaving kan niet enkel verklaard worden als keus. Stoppen met roken is meer dan de voor en nadelen tegen elkaar afwegen en kiezen voor het meest aantrekkelijke. Als het zo simpel is, zouden er niet zoveel rokers zijn. Hersenonderzoek laat zien dat verslaving gepaard gaat met een afname van activiteit in die hersenbanen, die betrokken zijn bij het afremmen van responsen. Verslaving zou dus het gevolg zijn van het verlies van zelf controle. In de visies die hierop zijn gebaseerd gaat het over impulsen, urges (drang), graving (hunkering) afremmingskrachten, zelfcontrole en zelfbeheersing. De hersenziekte theorie Verslaving is in deze opvatting een ziekte. Er is een verandering in de hersenen ontstaan. Bij rokers is dat veroorzaakt door de nicotine. Het gevolg…

Lees verder
Verslaving als verlies van zelfcontrole

Verslaving als Keus (deel 2)

Waar iemand wel of niet van houdt kan van het éne op andere moment wijzigen. Mensen veranderen nogal eens van mening over wat ze van iets vinden en daardoor ook van wat ze wel of niet willen. Een roker kan definitief besluiten om te stoppen met roken als zijn gedachten overheerst worden door het denken aan de negatieve gevolgen van het roken. Als hij eenmaal gestopt is en ervaart hoe het is om zonder de sigaret te leven kan het besluit plotseling veel minder definitief zijn. Hij mist het genoegen van het roken en het ongemak van de ontwenningsverschijnselen overheerst nu zijn gedachten. Dit kan leiden tot het besluit om weer te gaan roken. Meerdere theorieën wijzen op het feit…

Lees verder
pistool van de verslaafde

Verslaving als een keus (deel 1)

De meeste theorieën over verslaving en de bestrijding of het overwinnen van verslaving komen voort uit het idee dat aan het wel of niet gebruiken van een middel een beslissing ten grondslag ligt. In de loop der tijd is daar een grote verscheidenheid van visies uit voort gekomen. De ontwikkeling van deze zienswijze start met idee dat het gebruik van en middel berust op een rationeel keuze. Iemand neemt goed geïnformeerd een beslissing op basis van vaststaande voorkeuren. Latere visies gaan er van uit dat iemands voorkeuren niet zo stabiel zijn, ze zelfs van moment tot moment kunnen wijzigen. Ook zijn er binnen deze stroming, theorieën die laten zien dat er zaken kunnen spelen waardoor er een irrationele keus wordt…

Lees verder
Verslaving als een keus

Verslaving als aangeleerd gedrag

In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag wordt door menig verslavingsdeskundige gezien als aangeleerd gedrag. Er bestaan twee soorten leren. Klassieke conditionering, ofwel reflexmatig leren, en instrumenteel leren, je leert dan: als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Klassieke conditionering is de simpelste vorm van leren. Als baby ontwikkel je zo al reflexen. Een reactie wordt gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Zo leert een baby bijvoorbeeld dat als hij een flesje ziet, dat hij dan te drinken krijgt. Als reactie op het zien van het flesje begint hij al met zijn beentjes te trappelen. Een ander aangeleerd gedrag bij een peuter kan zijn dat hij begint te huilen als hij een hond ziet. In een…

Lees verder
In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag wordt door menig verslavingsdeskundige gezien als aangeleerd gedrag.