Screening zou aantal doden door longkanker fors kunnen verminderen.

Screening zou aantal doden door longkanker fors kunnen verminderen.

Uit Amerikaans onderzoek zou zijn gebleken dat een jaarlijkse CT-scan onder oudere rokers en ex-rokers een behoorlijke daling van het aantal doden door longkanker kan opleveren. Tegelijkertijd worden er door deskundigen ook nogal wat kanttekeningen geplaatst bij dit plan.

De relatie tussen longkanker en roken

Hoe sterk is eigenlijk de relatie tussen longkanker en roken? Uit onderzoeksgegevens blijkt dat zeker 90% van het aantal mensen dat longkanker krijgt rokers zijn. De overige 10% heeft gewoon pech, maar van de 90% kan gezegd worden dat ze invloed hadden kunnen uitoefenen op hun ziektekans.

En als je het eenmaal hebt?

“Wanneer mensen eenmaal longkanker krijgen, is de kans op genezing vrij gering. Omdat bij het merendeel van de patiënten longkanker wordt vastgesteld op het moment dat de ziekte zich al heeft verspreid, is het genezingspercentage laag. Bij 85 tot 90% van de patiënten is genezing niet meer mogelijk en is de behandeling gericht op het remmen van de ziekte en het verminderen van de klachten: een palliatieve behandeling. Bij vroege ontdekking van longkanker biedt behandeling, afhankelijk van het type longtumor en het stadium van de ziekte, wel kans op genezing. Dit betreft ongeveer 10 tot 15% van de mensen met longkanker.” (Bron: KWF Kankerbestrijding)

De inschatting vanuit het Amerikaans onderzoek naar het nut van screening was, dat circa 25% van het aantal doden door longkanker voorkomen zou kunnen worden.

Nadelen van screening

Het blijkt dat screening in nogal wat gevallen vlekjes op de longen laat zien die achteraf loos alarm zijn. Dit soort ‘alarm’ zorgt natuurlijk voor veel kostbaar vervolgonderzoek en massa’s onterecht ongeruste patiënten. Sowieso zijn er behoorlijke maatschappelijke kosten mee gemoeid om een jaarlijkse screening te organiseren.

Screenen is volgens longarts Wanda de Kanter alleen nuttig samen met allerlei andere maatregelen, zoals stophulp bij deelnemers aan de screening, en rookpreventie bij jongeren. “Anders blijf je aan de gang.”

Het jaarlijks screenen van alle rokers is ook niet haalbaar. Er wordt voorgesteld om alleen de grootse risicogroepen te screenen: mensen tussen 55 en 80 jaar die bovendien minimaal 30 jaar een pakje per dag hebben gerookt.

Overheidsgeld beter besteden?

Naar onze mening zou het geld voor eventuele screeningen beter besteed kunnen worden aan preventie. Laat de overheid meer geld uittrekken om op basisscholen goede voorlichting te geven over tabaksverslaving zodat minder kinderen beginnen met roken. En ook zou de overheid kunnen zorgen dat stoppen-met-roken behandelingen beter vergoed worden zodat stoppers intensiever gecoached kunnen worden in meer gesprekken. Ook het schrappen van het eigen risico voor behandelingen zou een mooie stimulans zijn!

Beter voorkomen dan genezen

Gezien de enorme risico’s van roken is er geen betere beslissing denkbaar dan het besluit om te stoppen met roken! Voorkom dat u zich in de toekomst zorgen moet gaan maken voor een jaarlijkse screening! Zorg er voor dat u met gerust geweten kunt zeggen dat u er alles aan gedaan hebt om er voor te zorgen dat u gezond blijft en mag genieten van een lang leven zonder onnodige ziektes.

Sta eens stil bij de mogelijkheden van ondersteuning

De website van Stichting Stop Bewust bevat veel goede informatie over stoppen-met-roken behandelingen en de vergoedingen daarvoor. Er zijn voldoende behandelingen mogelijk die vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Als u er niet uitkomst, pak dan de telefoon en laat u adviseren door een van de telefonisch consulenten van de Stichting. Kies voor een gezonde toekomst!