Waar zijn de grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide op gebaseerd?

Nu een groot aantal personen en rechtspersonen in een bestuursrechtelijke procedure eist dat de overheid maatregelen neemt tegen alle sigaretten die de wettelijke grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide overschrijden, rijst de vraag: Waar komen die wettelijke grenswaarden eigenlijk vandaan? Het antwoord is niet eenvoudig te geven.

Gisteren dienden een groot aantal (rechts)personen een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om af te dwingen dat tabaksproducten die de wettelijke grenswaarden voor teer, nicotine en koolmonoxide overschrijden uit de winkels verdwijnen. De indieners zien deze stap als noodzakelijk, omdat zij van de overheid verwachten dat deze de gezondheid van de burger beschermt.

TNCO-waarden
Sinds 2004 mogen sigaretten die in Nederland en alle anderen EU-lidstaten worden verkocht per sigaret maximaal 10 mg teer (T), 1 mg nicotine (N) en 10 mg koolmonoxide (CO) afgeven onder gecontroleerde omstandigheden. Waar komen die TNCO-waarden vandaan en wat betekenen ze eigenlijk?
Teer is de gebruikelijke naam voor een verzameling van toxische stoffen die vrijkomen bij de verbranding van sigaretten en die kankerverwekkend zijn. Nicotine is de verslavende stof die zorgt dat rokers steeds opnieuw behoefte hebben aan een sigaret. Het koolmonoxide in sigarettenrook is de veroorzaker van hart- en vaatziekten bij rokers.

Lees verder bij TabakNee! https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1461-waar-zijn-de-grenswaarden-voor-teer-nicotine-en-koolmonoxide-op-gebaseerd