Stoppen Met Roken Stopmethodes Keurmerk

Medicijnen

Bepaalde medicijnen kunnen de trek in sigaretten verminderen en ervoor zorgen dat deze niet meer lekker smaken. Daarnaast kunnen stoppen-met-rokenmedicijnen ervoor zorgen dat je minder last hebt van ontwenningsverschijnselen. Ze kunnen worden gebruikt bij een stoppen-met-rokenprogramma: in combinatie met professionele begeleiding van een coach.

Er zijn drie verschillende erkende medicijnen voor het stoppen met roken:

  • Cytisine (Decigatan©)
  • Notrilen (Nortriptyline©)
  • Bupropion (Zyban©)

VERGOEDING VOOR MEDICIJNEN

Erkende medicijnen worden in combinatie met professionele coaching vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Een volledige vergoeding is soms mogelijk. Wetenschappelijk bewezen en goedgekeurde medicijnen worden voor maximaal drie maanden vergoed.

CYTISINE (DECIGATAN©)

In september 2022 komt het medicijn Decigatan met de werkzame stof Cytisine op de Nederlandse markt. Cytisine neemt de plaats van nicotine in op een belangrijke nicotinereceptor in de hersenen. Dit geeft je hersenen het gevoel dat je toch nicotine binnenkrijgt. Hierdoor wordt de drang naar een sigaret verminderd.

Decigatan lijkt erg op het middel Champix, dat tot voor kort het meestgebruikte stoppen met roken medicijn was. Dit middel is echter niet meer leverbaar, omdat geconstateerd werd dat er (mogelijk) een kankerverwekkende stof ontstond bij de productie. Decigatan heeft verschillende voordelen ten opzichte van Champix:

  • Mensen ervaren minder bijwerkingen na gebruik
  • Het is goedkoper
  • De kuur is minder lang
  • Er komen geen kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie

NORTRILEN (NORTRIPTYLINE©)

Nortriptyline, met de werkzame stof Nortrilen, is een antidepressivum dat al vanaf 1963 op de markt is. Het is niet bekend waarom dit medicijn effectief is als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Waarschijnlijk heeft het middel invloed op het serotoninegehalte. Serotonine is een neurotransmitter die een rol speelt bij verslavingen. Dit medicijn vermindert de behoefte aan het roken en zorgt voor minder last van ontwenningsverschijnselen.

Gebruik van Nortriptyline begint 7 á 8 dagen voorafgaand aan het stoppen met roken. Het programma duurt vervolgens 7-12 weken. Nortriptyline mag niet gebruikt worden na een hartinfarct of gedurende de zwangerschap.

BUPROPION (ZYBAN©)

Bupropion is de werkzame stof, Zyban is de bekendste merknaam van dit medicijn. Bupropion is een selectieve remmer van de heropname van noradrenaline en dopamine. Oorspronkelijk is het een antidepressivum. Het precieze werkingsmechanisme bij stoppen met roken is onbekend, maar gebruikers van dit antidepressivum stopten vaak spontaan met roken. Dit medicijn vermindert de behoefte aan roken en de ontwenningsverschijnselen die men bij het stoppen met roken ervaart.

Men begint met bupropion 7 tot 14 dagen voorafgaand aan het stoppen om een juiste bloedspiegel te krijgen. De behandeling duurt 7 tot 9 weken. Dit medicijn kan niet worden gebruikt tijdens een zwangerschap en bij epilepsie, eetstoornissen of manische depressiviteit.

BIJWERKINGEN

Het is belangrijk om te weten dat de drie medicijnen ook bijwerkingen kennen. Medicijngebruik is nooit zonder risico. Stoppen-met-rokenmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen geschikt.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, slapeloosheid, heftig dromen, vermoeidheid, duizeligheid, somberheid en een droge mond. Deze verschijnselen komen niet bij iedereen voor. Toch is het goed om te beseffen dat het gaat om krachtige medicijnen die niet voor iedereen en onder alle omstandigheden bruikbaar zijn. Om die reden mogen de drie medicijnen alleen op doktersrecept gebruikt worden als je wilt stoppen met roken.

STOPPEN MET ROKEN MET BEHULP VAN MEDICIJNEN?

Zou je graag een medicijn gebruiken bij het stoppen met roken? Onze telefonische stopadviseurs kunnen jou hierover informeren en adviseren. Ze kunnen je daarnaast meer vertellen over de mogelijkheden voor een vergoeding via de zorgverzekeraar. Ook voor informatie over andere hulpmiddelen en stopmethodes kan je bij ons terecht. Schrijf je hier in voor een kosteloos stopadvies.

Ik wil graag gratis advies

Disclaimer

Stichting Stop Bewust (hierna: “SSB”) beoordeelt niet of stoppen-met-roken-medicatie in een individueel geval wel of niet geschikt is. SSB geeft geen medisch advies. Starten of stoppen met stoppen-met-roken-medicatie, of een medische behandeling dient altijd te gebeuren onder begeleiding van een arts. Alle informatie die door SSB wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of vaststelling van een behandeling. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts vervangt. SSB is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie, evenmin als voor het gebruik van stoppen-met-roken-medicatie. De door SSB aangeboden informatie en gebruik van stoppen-met-roken-medicatie is geen vervanging van een medische behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van deze informatie en het gebruik van stoppen-met-roken-medicatie. SSB aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Bij lichamelijke en psychische klachten en bij twijfel bij gebruik van stoppen-met-roken-medicatie raadt SSB nadrukkelijk aan om een arts te raadplegen. SSB is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade, verergering van ontwenningsverschijnselen en schade voortvloeiend uit beslissingen die u heeft genomen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door u ter zake gemaakte keuzes, uw eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden.