Vergoedingen

Op het gebied van vergoedingen moet een onderscheid gemaakt worden tussen reguliere zorg en alternatieve zorg. Reguliere stoppen-met-rokenzorg wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket, althans iedere zorgverzekeraar is verplicht deze zorg op een of andere manier toegankelijk te maken voor de bij hun aangesloten patiënten. Iedere zorgverzekeraar is echter vrij om zorg in te kopen zolang het verantwoorde zorg is. Sommige zorgverzekeraars vergoeden nagenoeg alle aanbieders, sommige zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen de zorg bij huisartsenpraktijken. Het is daarom van belang voor een goede afweging om op de website van uw zorgverzekeraar op te zoeken welke zorgaanbieders vergoed worden.

Wat wordt vanuit het basispakket vergoed voor reguliere zorg en wat niet?

De kosten voor de begeleidingsgesprekken die u heeft met een stopcoach worden volledig vergoed. Ook de reguliere hulpmiddelen worden vergoed. Reguliere hulpmiddelen zijn ofwel nicotinevervangers of speciale medicijnen. Daarbij is het overigens niet per definitie zo dat u als patiënt bepaalt welk hulpmiddel voorgeschreven wordt. U mag wel uw voorkeur kenbaar maken maar in principe bepaalt de behandelend (eindverantwoordelijk) arts wat het beleid wordt.

Er zijn grenzen aan de vergoedingen voor begeleidingsgesprekken en voor hulpmiddelen. Bij telefonische hulpverlening is er éénmaal per kalenderjaar een vergoeding mogelijk voor een begeleidingstraject. Bij persoonlijke coaching geldt hetzelfde. Hulpmiddelen worden per kuur vergoed. Als de kuur binnen de begeleidingstijd geen resultaat oplevert is het niet zomaar mogelijk om de kuur te verlengen. In de meeste gevallen kunt u dan pas in het volgende kalenderjaar weer opnieuw gebruik maken van de vergoedingsregeling.

BEL ME TERUG OVER MIJN VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN & INFO

Bij de meeste zorgverzekeraars gaat de vergoeding ten laste van het eigen risico. Wanneer u echter het eigen risico in het lopende jaar toch al hebt moeten aanspreken vanwege andere medische behandelingen of medicijnengebruik, dan is de stoppen-met-rokenbehandeling wel gratis.

Alternatieve zorg wordt nooit vergoed vanuit het basispakket maar alleen vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en wilt u toch uw stoppoging vergoed krijgen, dan bent u aangewezen op reguliere zorg. Wanneer u echter denkt geen verdere medische kosten te maken in een kalenderjaar, dan is een niet-vergoede alternatieve behandeling – mits goedkoper dan het eigen risico toch voordeliger dan een wel vergoede reguliere behandeling.

Wat wordt vergoed voor alternatieve zorg?

De zorgverzekeraars zijn vrij om keuzes te maken wat ze in hun aanvullende pakketten aanbieden. Als u een aanvullende verzekering heeft, dan kunt u meestal wel rekenen op een vergoeding voor alternatieve zorg. Ook hier is weer van belang dat u op de website van uw zorgverzekeraar nazoekt welke vergoedingen van toepassing zijn. Vaak wordt voor een alternatieve behandeling een maximum uit te keren tarief vastgesteld. Het voordeel van vergoedingen uit de aanvullende verzekering is dat u niet uw eigen risico hoeft aan te spreken.

Indien u nog verdere vragen heeft over vergoedingen, belt u dan gerust met Stichting Stop Bewust.

Hulp nodig? Bel!

088-5006600
Stoppen met roken
Hulplijn