Vergoedingen

Op het gebied van vergoedingen voor het stoppen met roken moet een onderscheid gemaakt worden tussen reguliere zorg en alternatieve zorg. Iedere zorgverzekeraar vergoedt reguliere stoppen-met-rokenzorg vanuit het basispakket. Althans, ze zijn allemaal verplicht deze zorg op één of andere manier toegankelijk te maken voor de bij hun aangesloten patiënten. De zorgverzekeraar is echter vrij om zorg in te kopen zolang het verantwoorde zorg is. Sommigen vergoeden nagenoeg alle aanbieders, terwijl anderen bijvoorbeeld alleen de zorg vergoeden bij huisartsenpraktijken. Kijk daarom zelf op de website van jouw zorgverzekeraar welke zorg ze vergoeden.

Wat wordt vanuit het basispakket vergoed voor reguliere zorg om te stoppen met roken?

Jouw verzekeraar vergoedt de kosten voor de begeleidingsgesprekken volledig. Ook de reguliere hulpmiddelen zijn declarabel. Denk bij reguliere hulpmiddelen aan nicotinevervangers of speciale medicijnen. Daarbij is het overigens niet per definitie zo dat jij als patiënt bepaalt welk hulpmiddel voorgeschreven wordt. Je mag wel je voorkeur geven, maar in principe bepaalt de behandelend (eindverantwoordelijke) arts wat het beste bij jou past.

Er zijn grenzen aan de vergoedingen voor begeleidingsgesprekken en voor hulpmiddelen. Bij telefonische hulpverlening is er éénmaal per kalenderjaar een vergoeding mogelijk voor een begeleidingstraject. Bij persoonlijke coaching geldt hetzelfde. De verzekeraar vergoedt hulpmiddelen per kuur. Als de kuur binnen de begeleidingstijd geen resultaat oplevert, is het niet zomaar mogelijk om de kuur te verlengen. In de meeste gevallen kan je dan pas in het volgende kalenderjaar weer opnieuw gebruik maken van de vergoedingsregeling.

BEL ME TERUG OVER MIJN VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN & INFO

Bij de meeste zorgverzekeraars gaat de vergoeding voor het stoppen met roken ten laste van het eigen risico. Maar als je het eigen risico in het lopende jaar toch al hebt moeten aanspreken vanwege andere medische behandelingen of medicijnengebruik, dan is de stoppen-met-rokenbehandeling wel gratis.

De verzekeraar vergoedt alternatieve zorg nooit vanuit het basispakket, maar alleen vanuit de aanvullende verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering en wil je toch je stoppoging vergoed krijgen, dan ben je aangewezen op reguliere zorg. Als je echter verwacht geen verdere medische kosten te maken in een kalenderjaar, dan is een niet-vergoede alternatieve behandeling – mits goedkoper dan het eigen risico – toch voordeliger dan een wel vergoede reguliere behandeling.

Wat wordt vergoed bij alternatieve zorg als je wilt stoppen met roken?

De zorgverzekeraars zijn vrij om keuzes te maken wat ze in hun aanvullende pakketten aanbieden. Als je een aanvullende verzekering hebt, dan kan je meestal wel rekenen op een vergoeding voor alternatieve zorg. Ook hier is het weer van belang dat je op de website van jouw zorgverzekeraar nakijkt welke vergoedingen van toepassing zijn. Voor een alternatieve behandeling is er vaak sprake van een maximum uit te keren tarief. Het voordeel van vergoedingen uit de aanvullende verzekering is dat je niet jouw eigen risico hoeft aan te spreken.

Als je nog verdere vragen hebt over vergoedingen als je wilt stoppen met roken, bel dan gerust met Stichting Stop Bewust.

Hulp nodig? Bel!

088-5006600
Stoppen met roken
Hulplijn