Vergoedingen reguliere zorg

Vergoedingen via de zorgverzekeraar voor stoppen met roken zorg zijn beschikbaar. Of het stoppen met roken voor jou vergoed wordt, hangt af van het gekozen hulpmiddel of de gekozen stopmethode. Vanuit de basisverzekering is er voor sommige reguliere hulpmiddelen en stopmethodes één keer per jaar een (volledige) vergoeding mogelijk. Sinds 2020 gaan reguliere stoppen-met-rokenprogramma’s bij de meeste zorgverzekeraars namelijk niet ten koste van het eigen risico. Stoppen met roken kan in sommige gevallen dus volledig vergoed worden! Welke vorm van zorg vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren.

VERGOEDINGEN REGULIERE OF ALTERNATIEVE METHODES

Op het gebied van hulpmiddelen en stopmethodes voor het stoppen met roken maken zorgverzekeraars een onderscheid tussen reguliere zorg en alternatieve zorg. Onder reguliere zorg vallen wetenschappelijk bewezen hulpmiddelen en stopmethodes, zoals erkende medicijnen, nicotinevervangers en professionele coaching.

Alternatieve methodes zijn niet wetenschappelijk bewezen, maar ook deze methodes kunnen voor sommige stoppers een positief effect hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld de e-sigaret en lasertherapie. 

Stichting Stop Bewust geeft per hulpmiddel of stopmethode aan of het regulier (aanbevolen) of alternatief is. Dit is te zien aan het stoppen-met-rokenkeurmerk.

WAT WORDT ER IN 2020 VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING?

Een vergoeding vanuit de basisverzekering is mogelijk voor reguliere hulpmiddelen en stopmethodes:

Let op! Medicatie en nicotinevervangers worden alleen vergoed wanneer deze voorgeschreven zijn en gecombineerd worden met deskundige begeleiding. Deze combinatie wordt door zorgverzekeraars verlangd, omdat de kans op een succesvolle stoppoging het grootst is wanneer je een hulpmiddel gebruikt en daarnaast deskundige begeleiding ontvangt.

WAT WORDT ER VERGOED VANUIT EEN AANVULLENDE VERZEKERING?

Naast deze hulpmiddelen en methodes gebruiken sommige stoppers ook andere vormen van hulp. Bijvoorbeeld acupunctuur of lasertherapie: alternatieve zorg. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van deze methoden, maar sommige stoppers kunnen er toch baat bij hebben. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraar in sommige gevallen mogelijk.

HOE ZIT HET IN MIJN GEVAL? INFORMATIE OVER VERGOEDINGEN

Wil je graag weten welke vorm van stoppen-met-rokenhulp vergoed wordt? Onze telefonische stopadviseurs kunnen jou informeren over jouw mogelijkheden voor een vergoeding via de zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen zij jou ook adviseren over de mogelijke hulpmiddelen en stopmethodes.

Hulp nodig? Bel!

088-5006600
Stoppen met roken
Hulplijn