Over ons

Jaarlijks sterven 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Dit vinden wij veel te veel en volstrekt onnodig. Stichting Stop Bewust is in 2016 opgericht met het doel om mensen die willen stoppen met roken te informeren, adviseren en motiveren.

Wij zorgen vanuit onze missie voor een goed functionerend platform voor rokers die zich willen oriënteren op de diverse mogelijkheden om te stoppen.

Stoptober komt eraan: succesvol stoppen met roken

DE MISSIE VAN STICHTING STOP BEWUST

Een roker die wil stoppen weet niet altijd hoe hij dit aan moet pakken. Zo weten veel mensen niet welke stopmethodes en hulpmiddelen er allemaal beschikbaar zijn. Stichting Stop Bewust is in het leven geroepen om rokers kosteloos te helpen met het beantwoorden van vragen over stoppen met roken. Hierdoor kunnen meer mensen een succesvolle stoppoging ondernemen.

Stoppen met roken kan op verschillende manieren. Er bestaan zowel reguliere als alternatieve methodes. Wanneer iemand door de bomen het bos niet meer ziet is Stichting Stop Bewust er om duidelijkheid te bieden. Wij proberen zo objectief mogelijk informatie te geven over alle stopmethodes. De stopper kiest zelf welke methode passend is.

Stichting Stop Bewust wil een platform zijn waar iedereen informatie kan vinden over stoppen met roken. Van deze informatie kan je vrijblijvend gebruik maken. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen of en wanneer ze stoppen met roken. Een stoppoging is immers het meest kansrijk wanneer je gemotiveerd bent.

Download het jaarverslag 2020

Download het jaarverslag 2021

hoofdactiviteiten

Stichting Stop Bewust maakt haar missie waar door middel van 3 hoofdactiviteiten:

  • Informeren

  • Adviseren

  • Motiveren

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Stop Bewust bestaat uit twee bestuursleden die het stoppen met roken een warm hart toedragen. Zij zijn beiden op een bepaalde manier verankerd in de praktijk van professionele begeleiding van rokers die willen stoppen.

Voorzitter: Drs. Carl Simons. Email: c.simons@stichtingstopbewust.nl
Secretaris: Drs. Rick Lindhout. Email: r.lindhout@stichtingstopbewust.nl

SAMENWERKINGEN EN DONATIES

Om kosteloze service te kunnen blijven bieden aan rokers die willen stoppen, zijn financiële middelen nodig. Onze inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit het doorverwijzen van rokers naar zorgaanbieders en donaties. Stichting Stop Bewust staat altijd open voor samenwerkingen. Wij werken uitsluitend samen met partijen die onze visie onderschrijven. Verzoeken tot samenwerking van partijen die de tabaksindustrie ondersteunen of banden daarmee hebben, worden afgeslagen.

Het geld wordt goed besteed. Voortdurend worden nieuwe tools ontwikkeld en worden er (blog)artikelen, maandelijkse nieuwsbrieven, diverse video’s opgenomen en brochures geschreven waarmee rokers hun voordeel kunnen doen om uiteindelijk hun verslaving vaarwel te kunnen zeggen.

Gesteund door: